Privacy verklaring

Inleiding

Welkin Marketing (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@welkinmarketing.nl of 06-53279577.

Wie zijn wij?
Wij zijn Welkin Marketing: Online Marketing bureau in Zandvoort. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een mailingcampagne). Wij zijn gevestigd aan de van Galenstraat 42, 2041JS in Zandvoort.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘ondernemerschap’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiebeleid) en surfgedrag.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de onderstaande doeleinden.

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Welkin Marketing persoonsgegevens verwerken.

Klantenadministratie en dienstverlening
In onze klantenadministratie houden we bij welke bedrijven klant zijn bij Welkin Marketing en welke bedrijven klant zijn geweest bij Welkin Marketing. Van de contactpersonen houden we persoonsgegevens bij, zoals contactdetails, om je te kunnen bereiken. Ook houden we notulen bij van eventuele besprekingen in Google Drive. Deze notulen kunnen persoonsgegevens bevatten. We communiceren middels verschillende kanalen met onze klanten, bijvoorbeeld telefonisch, via mail en via Slack. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Om bedrijven op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de branche versturen we incidenteel een mailing. Soms is deze gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen mailing meer wilt ontvangen dan kan je jezelf altijd uitschrijven vanuit het mailbericht.

Analyses en offertes
Om een offerte of analyses (bijvoorbeeld website analyse) te maken, verwerken we persoonsgegevens zoals contactgegevens.

Marketing
Ook wij willen uiteraard leads werven middels de systemen (online marketing) die we voor onze klanten inzetten. Om met potentiële klanten in contact te komen en om dit contact te onderhouden, verwerken we persoonsgegevens.

Voor de campagnes van Welkin Marketing verwerken we persoonsgegevens, zoals je IP-adres, cookie-ID, social-ID en/of je surfgedrag. Dit doen we alleen wanneer je ons hiertoe toestemming geeft middels onze cookiemelding. Het doel is om je relevante advertenties te kunnen laten zien op het juiste moment en op de juiste plaats.

We kunnen niet zien wie je bent of voor welk bedrijf je werkt tenzij je deze gegevens aanbiedt om bijvoorbeeld een analyse uit te laten voeren.

Ook maken we gebruik van zogenoemde aangepaste doelgroepen op diverse social media. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we herkennen dat je op onze website bent geweest. Vervolgens sturen we een super relevante advertentie via een medium als Facebook of LinkedIn. Wij geven hiervoor nooit persoonsgegevens door aan derden wanneer je opt-out bent in onze cookiemelding. 

Als je niet wilt dat deze je advertenties van Welkin Marketing ziet op de platforms Facebook en LinkedIn, dan kan je je hiervoor afmelden middels de onderstaande links:

Het kan zo zijn dat je na het afmelden alsnog een advertentie van Welkin Marketing te zien krijgt. Dit is het geval wanneer je in de algemene doelgroep valt waar wij onze advertenties op richten. De doelgroep waar wij ons op proberen te focussen zijn kleine ondernemers, startende ondernemers en marketingmedewerkers.

Verbeteren van onze website
Om de conversie van onze website te verhogen verwerken we persoonsgegevens. We verwerken bijvoorbeeld klikgedrag en het geanonimiseerde IP-adres. Op deze manier kunnen we zien welke pagina’s, stukken tekst en afbeeldingen jullie sterk vinden en welke we moeten verbeteren. Zo verhogen we het rendement van onze website.

Recht van betrokkenen
Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hieraan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via info@welkinmarketing.nl. Onderstaand je rechten:

Informatie en inzage: Je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over ‘hoe en waarom’ we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, het uitvoeren van onze dienstverlening en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Welkin Marketing: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij maken bij het gerechtvaardigd belang? Dan kun je ons altijd contacten!

Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met de onderstaande leveranciers:

CRM software van Timechimp
De cloud omgeving G Suite
Het boekhoudprogramma E-boekhouden
Website statistieken van Google Analytics
Usability insights met Hotjar

Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we waarborgen dat ze handelen conform GDPR richtlijnen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Links
Op de websites van Welkin Marketing zijn soms verwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld bronvermeldingen in de artikelen van ons blog zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites en organisaties persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kun je het privacy statement van de desbetreffende organisatie lezen.

Cookies
Wij plaatsen cookies op onze website met als doel de website te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van online campagnes. Lees meer over cookies op welkinmarketing.nl/cookies in ons cookiebeleid.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Edge

Zie deze link van de consumentenbond met een uitleg hoe je cookies het makkelijkst verwijderd.

Zandvoort, 01 juli 2020